ES struktūrfondu uzraudzības komiteja Eiropas Komisijas / Finanšu un nozaru ministriju pārstāvju apmeklējums SF projektu īstenošanas vietās. 2005.gada 30.novembris darba kārtība

1. 13:30 – 14:15 ESF projekta piemērs (Subsidētās darba vietas)Daugavpils tipogrāfija (Ģimnāzijas iela 4)Projekta mērķi ir veicināt personu ar garīga rakstura traucējumiem integrāciju sabiedrībā un darba tirgū, paaugstināt sociālās atstumtības riska grupas – invalīdu konkurētspēju darba tirgū un veicināt aktīvās nodarbinātības pasākumu ieviešanu.Projekts tiek īstenots Daugavpils pilsētā no 2005. gada 01.septembra līdz 2006. gada 31.decembrim, tā realizācijā sadarbojas: Daugavpils pilsētas dome, sabiedriskā organizācija ”Bērnu palīdzības centrs “Cerība””, NVA Daugapils filiāle un Daugavpils pilsētas komercsabiedrības: SIA “Daugavpils drukerai” un SIA DDzKSU.Projekta mērķauditorija ir invalīdi ar garīga rakstura traucējumiem. Projekta īstenošanas gaitā tiek izveidotas 12 subsidētās darba vietas uzņēmumos "Daugavpils drukerai" un DDzKSU, kur invalīdi tiks nodarbināti 12 mēnešus; tiks sniegtas psihologa un sociālā pedagoga konsultācijas invalīdam. Projekta rezultātā invalīdi tiks sagatavoti darbam uzņēmumos, kas veicinās viņu integrāciju sabiedrībā un palīdzēs uzsākt ekonomiski neatkarīgu dzīvi. Projekta gaitā tiks izdota rokasgrāmata darba ņēmējam, kas būs nozīmīgs ieguldījums turpmākai invalīdu integrācijai darba tirgū.
2. 14:30 – 15:30 ERAF projekta piemērs I (Investīcijas privātajā infrastruktūrā)„Zīglera mašīnbūves” fabrika (Spaļu iela 3)“Zīglera mašīnbūve” ir viens no lielākajiem Daugavpils uzņēmumiem, kas īsteno 2 projektus, tai skaitā aktivitātē, kas paredzēta atbalstam inovācijām. Ar ES finansiālo atbalstu tiks paplašināti ražošanas apjomi, kā arī uzlabota darba vide.
3. 16:00 – 17:45 ERAF projekta piemērs II (Veselības aprūpes infrastruktūras uzlabošana)Daugavpils reģionālā slimnīca (Vasarnīcu iela 20)Daugavpils reģionālajā slimnīcā tiek īstenots projekts “Neatliekamās palīdzības pieejamības nodrošināšana Daugavpils reģionālās slimnīcas uzņemšanas nodaļā”, kura kopējās izmaksas ir 0.6 miljoni latu, no tiem ERAF līdzfinansējums – 0.48 miljoni latu. Par šiem līdzekļiem izbūvēts uzņemšanas punkts, renovētas uzņemšanas un reanimācijas nodaļas.

Автор: Daugavpils

Автор: Gildas
Добавлено: 28.05.2016 11:58
0

Well I guess I don't have to spend the weekend figrniug this one out! http://hvihvtjk.com [url=http://rdfoyqpbu.com]rdfoyqpbu[/url] [link=http://gfkfppin.com]gfkfppin[/link]

Автор: Wimpy
Добавлено: 28.05.2016 11:55
0

Just what the doctor oredred, thankity you! http://vkzfrw.com [url=http://eunyjrnpspp.com]eunyjrnpspp[/url] [link=http://kslditjmdu.com]kslditjmdu[/link]

Автор: Carly
Добавлено: 27.05.2016 02:01
0

This post has helped me think things thugroh http://gipuyeh.com [url=http://pyhhdeiskkb.com]pyhhdeiskkb[/url] [link=http://qzvulhlf.com]qzvulhlf[/link]

Автор: Lacey
Добавлено: 27.05.2016 01:58
0

It's really great that people are sharing this inoifmatron. http://cqckyedd.com [url=http://edylzpu.com]edylzpu[/url] [link=http://crqbsdbxll.com]crqbsdbxll[/link]

Автор: Joyelle
Добавлено: 26.05.2016 19:41
0

How neat! Is it really this simlep? You make it look easy.

Автор: Christina
Добавлено: 26.05.2016 19:38
0

BS low - ranlotaiity high! Really good answer!

Автор: Henny
Добавлено: 25.05.2016 14:45
0

I can't hear anytnihg over the sound of how awesome this article is.

Автор: Blaze
Добавлено: 25.05.2016 14:31
0

Popatrzcie na tlo w pierwszym Video – PROGRAM !!w!w!!!ojsko!e tlo .Nie analizowanie tylko szybka pierwsza reakcja jest wazna -Gdzie sa programy i revers speaking .Musimy sie tego uczyc wtedy bedziemy wiedziec gdzie jest program nawet prowadzacy programy nie jest w stanie kontrolowac swojej sytacji gdzie i jaki programa go przejal . Wszyscy jestesmy programowani tylko trzeba sie nauczyc nie gadac ale szybko widziec.

Добавить коментарий
Автор:
Комментарий:
Код проверки:
Captcha