Daugavpils Universitātē notiks „Krievu valodas dienas Latvijā”04/10/07

Šī gada 5. – 9. oktobrī Latvijā notiks "Krievu valodas dienas Latvijā” (5. – 7. oktobrī Rīgā, 8. – 9. oktobrī Daugavpilī).

Pasākuma „Krievu valodas dienas Latvijā” atklāšana notiks 5. oktobrī Rīgā, ko ar teletilta starpniecību varēs vērot arī Daugavpilī (Dzelzceļu ielā 3, 208. aud., Daugavpilī). Pēc atklāšanas ar teletilta starpniecību tiks novadīta meistarklase”Videomateriālu izmantošana krievu valodas kā svešvalodas stundās”, pēc kuras varēs piedalīties arī diskusijā.

Daugavpils Universitātē (DU) "Krievu valodas dienu Latvijā” pasākumi notiks 8. – 9. oktobrī:

• 8. oktobrī - starptautiska zinātniska konference „Krievu valoda starpnacionālajā un starpkultūru telpā”, kurā piedalīsies aptuveni 60 dalībnieki no Krievijas, Latvijas un Polijas. Konferences atklāšanā piedalīsies DU rektors A. Barševskis, DU Humanitārās fakultātes dekāne V. Liepa un Krievijas Ģenreālkonsulāta Daugavpilī pārstāvji. Konference notiks Vienības ielā 13 - 311. aud., sākums plkst. 10:30;

• 9. oktobrī - zinātniski metodiskais seminārs „Krievu valodas un literatūras mācīšanas metodikas atsevišķi jautājumi”. Seminārā piedalīsies Latgales skolu krievu valodas skolotāji.

Paralēli zinātniskajai konferencei un semināram tiks sniegtas konsultācijas krievu valodas runas kultūras un krievu valodas mācību metodikas jautājumos, notiks jaunāko mācību grāmatu un mācību līdzekļu atvēršanos svētki, tiks piedāvāta mācību literatūras komercizstāde, kurā varēs iegādāties jaunākās mācību grāmatas un mācību līdzekļus, vārdnīcas un citus izdevumus.

Krievu valodas dienu dalībniekiem Daugavpilī tiks izdoti sertifikāti.

„Krievu valodas dienas Latvijā” notiek UNESCO pasludinātā „Krievu valodas gada” ietvaros. Pasākumu organizē M. Lomonosova Maskavas Valsts Universitātes Starptautiskās izglītības centrs, Baltijas Starptautiskā akadēmija un Daugavpils Universitāte.Papildus informācija:

Gaļina Pitkeviča

DU Slāvu valodniecības katedra

Vienības ielā 13, 103. aud.

t.:26195906

e - pasts: romualda.krivane@du.lvInformāciju sagatavoja

DU Sabiedrisko attiecību un informācijas daļas vadītāja

Vita Viļevko

t.: 65425564

Автор: Daugavpils

Добавить коментарий
Автор:
Комментарий:
Код проверки:
Captcha